Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o ochronie danych osobowych w naszej firmie. Oczywiście przestrzegamy przepisów prawnych, w szczególności podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO).

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia Państwu, jako użytkownikowi, rodzaj, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych.

1. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Instytut Zarządzania Dr. A. Kitzmann GbR
reprezentowani przez partnerów zarządzających: Dr. Arnold Kitzmann, Dr. Gunnar Kitzmann, Dr. Jana Völkel-Kitzmann

Am Germania Campus
Dorpatweg 10
48159 Münster

E-mail: info@kitzmann.biz

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz ich rodzaju i rodzaju

a) W przypadku odwiedzania strony internetowej
Przy każdym wejściu na stronę internetową nasz system informatyczny automatycznie gromadzi następujące dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę internetową:

 • Adres IP komputera, który o to wnioskuje,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL odsyłacza),
 • używaną przeglądarkę i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera oraz nazwę dostawcy usług dostępu.

b) Wykorzystanie formularza kontaktowego

Wypełniając nasz formularz kontaktowy i wysyłając go, zgadzasz się z kliknięciem na przycisk “Wyślij”, że wprowadzone przez Ciebie dane zostaną nam przesłane. Wprowadzone dane będą wówczas przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania. Oczywiście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż przetwarzanie Państwa zapytania. Twoje dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już istniały żadne prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych. W szczególności, Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie odpowiedzą Państwo na ofertę lub inne informacje przesłane przez nas w ciągu 14 dni.

W celu ochrony Państwa danych osobowych stosujemy procedurę bezpiecznej transmisji online, tzw. transmisję “Secure Socket Layer” (SSL), w szczególności w przypadku naszych stron formularzy. Ta metoda transmisji jest obsługiwana przez większość przeglądarek. Wszystkie informacje przesyłane za pomocą tej bezpiecznej metody są szyfrowane przed ich wysłaniem.

c) Rejestracja na seminarium
Rejestrując się na seminarium, podają Państwo obowiązkowe informacje, które są niezbędne do przeprowadzenia seminarium. To są

 • powitanie
 • Imiona i nazwiska
 • adres

Dane obowiązkowe w ramach rejestracji oznaczone są gwiazdką i są niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług. Możemy wykorzystać te informacje do przetworzenia rejestracji i przydzielenia Cię na seminarium.

Ponadto można dobrowolnie podać następujące informacje:

 • Tytuł
 • Firma i jej lokalny dział
 • adres e-mail
 • Numer telefonu i faksu

Wykorzystujemy Państwa dobrowolne informacje do bezpośredniej komunikacji z Państwem.

3. Charakter, cel i podstawa prawna gromadzenia danych

Wymienione dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnego połączenia strony internetowej,
 • Aby zapewnić komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • do innych celów administracyjnych,
 • Przetwarzanie wniosków o kontakt.
 • Realizacja zamówienia na usługi

Podstawą prawną gromadzenia danych jest art. 6 I lit. b DSGVO i art. 6 I lit. f DSGVO.

4. Biuletyn informacyjny

Za pomocą biuletynu informacyjnego informujemy Państwa w określonych odstępach czasu o naszych ofertach i dalszych informacjach o nas. Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail lub czy właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Podstawą prawną gromadzenia danych na podstawie Państwa zgody jest art. 6 I lit. a DSGVO. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera i nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie Twoich danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu. Odwołanie może zostać dokonane w dowolnym momencie za pomocą linku w samych biuletynach lub poprzez wysłanie wiadomości do wyżej wymienionych opcji kontaktowych.

5. Ciasteczka

Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji dotyczących urządzenia na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputer, smartfon itp.) w celu poprawy przyjazności stron internetowych oraz gromadzenia i analizowania danych statystycznych dotyczących korzystania ze stron internetowych. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim terminalu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty. Możesz mieć wpływ na korzystanie z plików cookie. Większość przeglądarek posiada opcję, która ogranicza lub całkowicie uniemożliwia przechowywanie plików cookie.

6. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wcześniej skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie internetowej. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu dla operatorów stron internetowych. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika), a Google przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach przenośnych, proszę kliknąć na ten link, aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie tych danych na tej stronie w przyszłości. Plik cookie opt-out zostanie umieszczony na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w odpowiedniej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link, aby ustawić nowy opt-out cookie.

Warunki użytkowania i informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się odpowiednio na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/. Na tej stronie internetowej dodano kod “anonimizeIp” do Google Analytics, aby zapewnić anonimowe zapisywanie adresów IP.

7. Burda Direct Service

Produkty i usługi Burda Direkt Services (www.burdadirektservices.de) są wykorzystywane na tej stronie internetowej w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane, z których profile użytkowników są tworzone pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, profile użytkowników są całkowicie anonimowe. Do tego celu można wykorzystywać pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i służą do rozpoznawania przeglądarki internetowej. Zebrane dane, które mogą również zawierać dane osobowe, są przekazywane do Burda Direkt Services lub gromadzone bezpośrednio przez Burda Direkt Services. Burda Direkt Services może wykorzystywać informacje pozostawione przez wizyty na stronach internetowych do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby posługującej się pseudonimem. Jeśli adresy IP są zbierane, zostaną one uczynione anonimowymi natychmiast po ich zebraniu poprzez usunięcie ostatniego bloku numerycznego. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych może zostać w każdej chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość: Wykluczyć z śledzenia strony internetowej.

8. Microsoft Bing Ads

Na naszej stronie internetowej używamy śledzenia konwersji “Bing Ads” firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft ustawia pliki cookie na komputerze użytkownika, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z usług / treści innych dostawców, jeśli użytkownik wszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. W ten sposób Microsoft i my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, następnie został przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął wcześniej ustaloną stronę docelową (stronę konwersji). Będziemy znać tylko łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Microsoft Bing i zostali przekierowani na stronę Konwersja. Żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie są udostępniane. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia firmy Microsoft, może również odmówić ustawienia pliku cookie zgodnie z wymogami - na przykład poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby generalnie wyłączała automatyczne ustawianie plików cookie. Dalsze informacje na temat ochrony danych oraz plików cookie używanych przez reklamy Microsoft Bing Ads można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

9. Ogłoszenia na Twitterze

Nasza strona korzysta również z usług reklamowych na Twitterze (Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Używamy internetowego programu reklamowego Twitter “Conversion Tracking”. Twitter używa tagów do analizy wykorzystania strony internetowej. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, która zawiera znacznik strony internetowej, w przeglądarce użytkownika umieszczany jest plik cookie z Twittera. Znacznik Conversion Tracking jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie na reklamę umieszczoną przez Twittera. W takim przypadku plik cookie z Twittera jest umieszczany w przeglądarce użytkownika. Te znacznikowe pliki cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony tej strony internetowej, a plik cookie nie wygasł, my i Twitter będziemy wiedzieć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Jeśli użytkownik nie chce w tym uczestniczyć, może zapobiec wykorzystywaniu plików cookie do celów śledzenia, aktywując przeglądarkę, w której jest oferowana (obsługuje Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera), funkcję “Do-Not-Track (DNT)” (https://www.eff.org/issues/donot-track). Jest to wyraźnie wspierane przez Twittera (patrz https://support.twitter.com/articles/20171528). W przeciwnym razie można również zapobiec ustawianiu plików cookie zgodnie z wymogami śledzenia - na przykład poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby generalnie wyłączała automatyczne ustawianie plików cookie. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na Twitterze i w reklamach na Twitterze pod linkiem: https://business.twitter.com/de/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html

10. Usunięcie danych i czas ich przechowywania

Dane osobowe zainteresowanej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem plików cookie zostaną usunięte po upływie 30 dni. Ponadto dane te mogą być przechowywane, jeżeli ustawodawca europejski lub krajowy przewidział to w przepisach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna.

11. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Państwa, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu DSGVO i mają Państwo prawo do następujących praw w stosunku do osoby odpowiedzialnej:
Mogą Państwo zażądać informacji (art. 15 DSGVO) na temat danych osobowych przechowywanych na powyższy adres (punkt 1) oraz, pod pewnymi warunkami, zażądać poprawienia danych (art. 16 DSGVO) lub ich usunięcia (art. 17 DSGVO). Mogą Państwo również mieć prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO) swoich danych oraz prawo do opublikowania dostarczonych przez Państwa danych (art. 20 DSGVO) w ustrukturyzowanym, powszechnym i czytelnym maszynowo formacie.
Mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla określonych celów, ze skutkiem na przyszłość. Należy pamiętać, że w takim przypadku dalsze przetwarzanie wniosku może okazać się niemożliwe.
Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, zgodnie z art. 21 DSGVO. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych, które Państwo nam przekazali za Państwa zgodą, może zostać cofnięta w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość. To samo dotyczy każdej późniejszej, dalszej zgody na gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych. Konsekwencją takiego odwołania może być brak możliwości korzystania z naszej strony internetowej lub możliwość korzystania z niej jedynie w ograniczonym zakresie.

Masz również prawo kierowania skarg do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzoru jest

 • Komisarz stanu ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenia Północna-Westfalia

P.O. Box 20 04 44
40102 Düsseldorf, Germany

12. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z praw, o których mowa w punkcie 11 jako osoba, której dane dotyczą, prosimy o bezpośredni kontakt pod następującym adresem kontaktowym: info@kitzmann.biz

13. Zmiana niniejszej polityki prywatności

Zawsze uaktualniamy tę politykę prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany i aktualizacji zmian w gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu Państwa danych.

Status: wrzesień 2019 r.

Program seminariów

Nasza gwarancja: Każde seminarium odbywa się!

Seminarprogramm als PDF-Datei E-Learning Katalog als PDF-Datei Halbjahresprogramm als PDF-Datei Vertrieb Flxer

Kompletny zakres seminariów

Program roczny

Katalog e-learningowy

Program półroczny

Ulotka dystrybucyjna

Wolisz wersję drukowaną?
Zamów nasze programy za darmo.

Doradź nam - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji! +48 221 040 555