Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o ochronie danych osobowych w naszej firmie. Oczywiście przestrzegamy przepisów ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez nas jako odpowiedzialnego użytkownika.

Sprzedający

Management-Institut Dr. A. Kitzmann GbR
vertr. durch die geschäftsführenden Gesellschafter: Dr. Arnold Kitzmann, Dr. Gunnar Kitzmann, Dr. Jana Völkel-Kitzmann
Am Germania Campus
Dorpatweg 10
48159 Münster

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zgodnie z § 3 ust. 1 BDSG indywidualnymi danymi określonej lub możliwej do ustalenia osoby fizycznej (osoby zainteresowanej). Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Dane osobowe są przez nas gromadzone, wykorzystywane i/lub przekazywane tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone, a użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie.

Uzyskiwanie dostępu do plików logów do serwera

Zbieramy dane o każdym dostępie do naszej strony internetowej (tzw. pliki logów do serwera). Dane dostępu obejmują: nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona) oraz wnioskujący dostawca. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Wykorzystujemy te dane tylko do ocen statystycznych w celu działania, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dane te zostały wykorzystane niezgodnie z prawem, w oparciu o konkretne przesłanki.

Integralność danych

Udostępnione nam dane osobowe będą zabezpieczone poprzez podjęcie wszelkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w taki sposób, aby były niedostępne dla nieupoważnionych osób trzecich. Wysyłając bardzo poufne dane lub informacje, zaleca się korzystanie z usługi pocztowej, ponieważ nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w centrach danych i na komputerach chronionych technologiami bezpieczeństwa i spełniających standardy branżowe (np. zapory sieciowe, ochrona hasłem, kontrola dostępu itp.).

Kontaktowanie

Gdy skontaktują się Państwo z nami (na przykład pocztą elektroniczną), Państwa dane będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pojawienia się pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych innym bez Państwa zgody.

Formularz kontaktowy

Po wypełnieniu naszego formularza kontaktowego i przesłaniu go, a następnie kliknięciu na przycisk “Wyślij”, zgadzasz się, że wprowadzone przez ciebie dane zostaną nam przesłane. Wprowadzone dane będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania. Oczywiście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów niż przetwarzanie Państwa zapytania. Twoje dane zostaną usunięte, jak tylko nie będzie prawnych obowiązków ich przechowywania. W szczególności, Państwa dane zostaną usunięte, jeśli w ciągu 14 dni nie odpowiedzą Państwo na wysłaną przez nas ofertę lub inne informacje. Masz prawo do odwołania swojej zgody na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość na opcję kontaktu. W przypadku odwołania dane zostaną natychmiast usunięte.

W celu ochrony Państwa danych osobowych stosujemy bezpieczną procedurę transmisji online, tzw. transmisję SSL (Secure Socket Layer), w szczególności na naszych formularzach. Ta metoda transferu jest obsługiwana przez większość przeglądarek. Wszystkie informacje przesyłane tą bezpieczną metodą i są szyfrowane przed ich wysłaniem.

Biuletyn informacyjny

Za pomocą biuletynu informujemy Państwa w określonych odstępach czasu o naszych ofertach i dalszych informacjach o nas. Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, potrzebujemy od ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail lub czy właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera i nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera. Wycofanie rezerwacji może nastąpić poprzez link w samym newsletterze lub poprzez kontakt z nami.

Ciasteczka

Pliki cookie to mniejsze pliki umożliwiające urządzeniu dostępowemu użytkownika (PC, smartfon, itp.) przechowywanie określonych informacji związanych z urządzeniem w celu poprawy przyjazności dla użytkownika witryn internetowych oraz gromadzenia i analizowania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny internetowej. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają jednak zapisane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej. Możesz wpływać na stosowanie plików cookie. Większość przeglądarek posiada opcję, która ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają przechowywanie plików cookie. Zwraca się jednak uwagę, że korzystanie ze stron internetowych, a w szczególności jej funkcjonalność, jak i komfort użytkowania bez plików cookie są ograniczone.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. “(“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google anuluje adresy IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookies i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, [google-optout]], aby zapobiec przyszłym zbieraniem danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej, plik cookie opt-out jest zapisywany na twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie z przeglądarki, musisz kliknąć to łącze ponownie, aby ustawić nowe cookie opt-out.

Warunki użytkowania i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Google Analytics dodała do tej strony kod anonimizacji, aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP.

Burda Direct Service

Dla celów marketingowych i optymalizacyjnych, na tej stronie internetowej wykorzystywane są produkty i usługi Burda Direct Services (www.burdadirektservices.de). Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane, a pod pseudonimem tworzone są profile użytkowników. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, profile użytkowników są całkowicie anonimowe. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika i służą do rozpoznawania przeglądarki internetowej. Zebrane dane, które mogą również zawierać dane osobowe, są przekazywane do Burda Direkt Services lub zbierane bezpośrednio przez Burda Direkt Services. Serwisy Burda Direct mogą wykorzystywać informacje pozostawione przez wizyty na stronach internetowych do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Jeśli adresy IP są zbierane, zostaną one uczynione anonimowymi natychmiast po ich pobraniu poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych może zostać w każdej chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie ze śledzenia stron internetowych

Reklamy Microsoft Bing Ads

Na naszej stronie internetowej używamy śledzenia konwersji “Bing Ads” firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft instaluje na komputerze użytkownika pliki cookie, które są zapisywane na jego komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z usług/zawartości podmiotów trzecich, jeżeli użytkownik wszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy firmy Microsoft Bing. Microsoft i my widzimy w ten sposób, że ktoś kliknął na reklamę, a następnie został przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął wcześniej zdefiniowaną stronę docelową (strona konwersji). Widzimy tylko całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Microsoft Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji. Żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie zostaną ujawnione. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia Microsoft, możesz również odrzucić ustawienia plików cookie wymagane w tym celu - na przykład przy użyciu ustawień przeglądarki, która generalnie dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie stosowanych w reklamach Microsoft Bing można znaleźć w witrynie internetowej firmy Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Reklamy na Twitterze

Nasza strona korzysta również z usług reklamowych Twittera (Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Korzystamy z internetowego programu reklamowego Twitter “Conversion Tracking”. Twitter wykorzystuje tzw. znaczniki do analizy korzystania z witryny. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, która zawiera znacznik, Twitter umieszcza plik cookie w przeglądarce użytkownika. Znacznik konwersja jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę zamieszczoną przez Twitter. W takim przypadku w przeglądarce użytkownika umieszczany jest plik cookie Twittera. Te znacznikowe pliki cookie nie są używane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej witryny, a plik cookie tagów jeszcze nie wygasł, my i Twitter możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Jeśli nie chcesz w tym uczestniczyć, możesz wyłączyć pliki cookie do śledzenia, aktywując funkcję “Do-Not-Track (DNT)” (https://www.eff.org/issues/donot-track) w przeglądarce, jeśli jest oferowana przez przeglądarkę (Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera). Jest to wyraźnie wspierane przez Twitter (patrz https://support.twitter.com/articles/20171528). W przeciwnym razie można również zablokować ustawienia plików cookie wymaganych do śledzenia - na przykład przy użyciu ustawień przeglądarki, które generalnie dezaktywują automatyczne ustawienia plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych na Twitterze i w reklamach na Twitterze można znaleźć pod tym linkiem: https://business.twitter.com/de/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html

Informowanie, usuwanie, poprawianie i blokowanie

Masz prawo żądać bezpłatnych informacji o danych osobowych, które zostały zapisane na twój temat. Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych.

Program seminariów

Nasza gwarancja: Każde seminarium odbywa się!

Seminarprogramm als PDF-Datei

Kompletny zakres seminariów

Program roczny (alternatywnie: plik PDF)

Katalog e-learningowy (alternatywnie: plik PDF)

Wolisz wersję drukowaną?
Zamów nasze programy za darmo.

Doradź nam - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji! +48 221 040 555