Corona-Virus: Wichtige Info zu unseren Veranstaltungen – Termine bis einschließlich 19.04.2020 finden als Webinar statt

Wizjer seminariów

Tutaj możesz znaleźć seminarium według tematu, czasu lub słowa kluczowego.

Znaleźliśmy dla Państwa następujące seminaria


Od pracownika do menedżera

Podczas seminarium "Od pracownika... do menedżera" zapoznasz się z najważniejszymi aspektami nowej, nadrzędnej roli i otrzymasz praktyczne sugestie. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie sobą w czasie

W seminarium "Zarządzanie sobą w czasie" prezentowane i praktykowane są najlepsze metody samoorganizacji i oszczędzania czasu. Seminaria mają mijesce w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Leadership – Profesjonalne zarządzanie w praktyce

W seminarium "Leadership" na praktycznych przykładach prezentowane i praktykowane są najważniejsze zachowania i narzędzia przywódcze. Seminaria w Münster, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Wiedniu, Zurychu, Kolonii, LIpsku i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie projektami w praktyce

Na seminarium "Zarządzanie projektami w praktyce" otrzymają Państwo zestaw narzędzi i metod do prawidłowej organizacji i realizacji projektów. Szkolenia w Münsterze, Berlinie, Frankfurcie, Monachium, Kolonii, Lipsku i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Retoryka – Elokwencja i perswazyjność w praktyce

W seminarium "Retoryka" zwiększysz swoją perswazyjność i elokwencję, a także zoptymalizujesz swoją ekspresję językową. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Agresja pozytywna

Celem seminarium "Agresja pozytywna" jest lepsze zrozumienie własnej agresji i świadome dostrzeżenie jej pozytywnych i negatywnych skutków.

Szczegóły i rejestracja


Analiza potencjału – Odkryj swoje prawdziwe talenty

Podczas seminarium "Analiza potencjału" otrzymasz ważne informacje zwrotne na temat swojej osobowości i umiejętności.

Szczegóły i rejestracja


Analiza transakcyjna – Optymalna komunikacja

Na seminarium "Analiza transakcyjna" poznasz skuteczne metody postrzegania i oceny własnych i zewnętrznych zachowań.

Szczegóły i rejestracja


Argumentation Training and Techniques for Persuasion

Szczegóły i rejestracja


Asystent zarządu – Jak wesprzeć szefa?

Podczas seminarium "Asystent/-ka przełożonego" poznasz metody pracy i techniki komunikacji z praktyki w swojej pracy jako asystent.

Szczegóły i rejestracja


Conflict Management

Szczegóły i rejestracja


Eloquence and the Art of Persuasion

Szczegóły i rejestracja


Inteligencja emocjonalna

W seminarium "Inteligencja emocjonalna" zwiększasz swoją inteligencję emocjonalną i uczysz się zarządzać swoimi uczuciami w inteligentny sposób.

Szczegóły i rejestracja


Jak wpływam na innych? – Intensywna informacja zwrotna

Seminarium "Jak wpływam na innych?" ma na celu realistyczną samoocenę (obrazu siebie vs. wizerunku zewnętrznego) Państwa działań. Seminaria mają miejsce w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie, Monachium, Wiedniu, Zurychu, Kolonii, Lipsku i w Warszawie,

Szczegóły i rejestracja


Kompetencje interpersonalne w biznesie – Pozytywne kontakty i zarządzanie relacjami

Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak szybciej i skuteczniej osiągnąć swoje cele poprzez skuteczne zarządzanie relacjami.

Szczegóły i rejestracja


Kompetencje międzykulturowe

W seminarium "Kompetencje międzykulturowe" zwiększasz swoją wrażliwość kulturową na kontakty z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Szczegóły i rejestracja


Komunikacja – Retoryka, techniki argumentacji, udane prowadzenie negocjacji i spotkań, techniki prezentacji

W ramach "Szkolenia weekendowego z Komunikacji" połączono następujące moduły szkoleniowe "Retoryka", "Techniki argumentacji i perswazji", "Udane prowadzenie negocjacji i spotkań" i "Techniki prezentacjii".

Szczegóły i rejestracja


Komunikacja i kompetencje społeczne

W seminarium "Komunikacja i kompetencje społeczne" poznasz najważniejsze techniki komunikacji.

Szczegóły i rejestracja


Kultura i sztuka dla menedżerów

Podczas tego seminarium uzyskasz zwięzły i naukowo uzasadniony dostęp do tematów z zakresu sztuk plastycznych, literatury i muzyki.

Szczegóły i rejestracja


Leadership – Zachowania lidera, ocena pracownicza, prowadzenie rekrutacji i selekcja kandydatów

W ramach "Szkolenia weekend Lidera" połączono moduły szkoleń "Zachowania lidera", "Prowadzenie rekrutacji i selekcja kandydatów" i "Ocena pracownicza".

Szczegóły i rejestracja


Leadership Behaviour

Szczegóły i rejestracja


Menedżer jako coach i konsultant

W seminarium "Menedżer jako Coach i Konsultant" uczysz się przyjmować rolę konsultanta i coacha, który przewodzi.

Szczegóły i rejestracja


Mowa ciała – Wykrywanie ukrytych sygnałów

Podczas seminarium "Mowa ciała" nauczysz się prawidłowo interpretować i używać sygnałów języka ciała w rozmowach i w trakcie negocjacji.

Szczegóły i rejestracja


NLP (kreatywna i skuteczna komunikacja) – Kreatywna i skuteczna komunikacja

Podczas seminarium "NLP (kreatywna i skuteczna komunikacja)" będziesz miał skuteczny dostęp do rozmówcy, zapoznasz się z metodami komunikacji, zarówno tej werbalnej, jak i niewerbalnej.

Szczegóły i rejestracja


Neuroleadership – Przeprojektuj swoją rolę przywódczą!

Podczas seminarium dowiesz się, jakie założenia przyjmuje mózg, dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje, i jak wiedza o nich sprawia, że jesteś jeszcze lepszym liderem.

Szczegóły i rejestracja


Neuromarketing – Nowe sposoby konsultingu i sprzedaży

Podczas szkolenia "Neuromarketing" nauczysz się lepiej rozumieć decyzje zakupowe Twoich klientów i ich potrzeby.

Szczegóły i rejestracja


Ocena AC/DC w praktyce – Dobór i rozwój pracowników

W seminarium "Ocena AC/DC w praktyce" przedstawione są podstawy AC/DC, możliwości i struktura takiego przedsięwzięcia.

Szczegóły i rejestracja


Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów

Podczas seminarium "Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów" będą Państwo mieli możliwość porównania różnych metod podejmowania decyzji na praktycznych przykładach.

Szczegóły i rejestracja


Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami – Umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem szkolenia "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami" jest praktyczne wprowadzenie do zarządzania biznesem.

Szczegóły i rejestracja


Postawa na targach – Udane uczestnictwo w targach

Podczas szkolenia "Postawa na targach" omawiane i praktykowane są podstawowe warunki skutecznego zachowania się na stoisku targowym.

Szczegóły i rejestracja


Pozytywne myślenie i zarządzanie stresem

W szkoleniu "Pozytywne myślenie i zarządzanie stresem" nauczysz się łatwiej zmniejszać stres i zwiększać jego pozytywny wpływ na siebie.

Szczegóły i rejestracja


Presentation Techniques

Szczegóły i rejestracja


Project Management

Szczegóły i rejestracja


Prowadzenie negocjacji i spotkań

W seminarium "Szkolenie negocjacyjne" prezentowane i praktykowane są najważniejsze techniki negocjacji i spotkań. Seminaria w Münster, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i selekcja kandydatów

Podczas tego seminarium dowiesz się, jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną w sposób ukierunkowany na cele i jak dokonać właściwego wyboru kandydatów w perspektywie długoterminowej.

Szczegóły i rejestracja


Psychologia dla Menedżerów

W seminarium "Psychologia dla Menedżerów" traktowana jest ważna dla menedżerów wiedza i podstawy psychologiczne.

Szczegóły i rejestracja


Public Relations – Jak być wiarygodnym?

Seminarium "Public Relations" przygotowuje do bezpiecznego kontaktu z przedstawicielami mediów.

Szczegóły i rejestracja


Radzenie sobie z zalewem informacji – Zarządzanie złożonością informacji

Optymalizuj procesy pracy, wybierając odpowiednie informacje, przejrzyste struktury i odpowiedni zakres tychże informacji. Zbyt duża ilość informacji może spowodować niepotrzebny stres.

Szczegóły i rejestracja


Radzenie sobie ze złością

Celem "Radzenia sobie ze złością" jest umożliwienie bardziej konstruktywnego radzenia sobie z własnym gniewem i pozytywnego wykorzystania czynników stresogennych.

Szczegóły i rejestracja


Retoryka II – Intensywne szkolenie praktyczne

W ramach seminarium "Retoryka II" zostaną Państwo przygotowani do różnych sytuacji związanych z prowadzeniem dyskusji, jak i wykładów przy pomocy licznych modułów szkoleniowych.

Szczegóły i rejestracja


Rozmowa oceniająca – Motywowanie, uznanie, krytyka, promocja

W ramach seminarium "Rozmowa oceniająca" prezentowane są, omawiane i praktykowane najważniejsze sytuacje z którymi spotyka się kadra kierownicza. Seminaria w rejonie DACH i w Polsce.

Szczegóły i rejestracja


Rozwój osobowości – Pewność siebie, oddziaływanie na innych, analiza transakcyjna, NLP

W "weekendowym szkoleniu na temat rozwoju osobowości" połączono moduły ze szkoleń "Techniki pracy", "Zarządzanie osobowścią i pewność siebie" i "Analiza transakcyjna".

Szczegóły i rejestracja


Rozwój osobowości i samoświadomość dla menedżerów

W szkoleniu "Rozwój osobowości i samoświadomość menedżerów" będziesz miał możliwość dalszego rozwoju swoich mocnych stron.

Szczegóły i rejestracja


Sales Training

Szczegóły i rejestracja


Small talk i etykieta biznesowa

Podczas seminarium "Small talk i etykieta biznesowa" zajmiesz się nowoczesnymi sposobami komunikacji i savior-vivrem dla swojego sukcesu zawodowego.

Szczegóły i rejestracja


Społeczna odpowiedzialność

Seminarium "Społeczna odpowiedzialność" daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń poprzez jednodniową pracę w instytucjach społecznych.

Szczegóły i rejestracja


Sprzedaż w terenie

Sukces w tej dziedzinie - to sztuka sama w sobie. Ale sukces jest przewidywalny i można go sobie najlepiej zobrazować, jeśli zaprojektujesz go sam!

Szczegóły i rejestracja


Successful Negotiations and Meetings

Szczegóły i rejestracja


Sukces dzięki charyźmie

Celem szkolenia "Sukces dzięki charyźmie" jest znaczne zwiększenie siły perswazji i charyzmatu.

Szczegóły i rejestracja


Sukces dzięki przekonującej rozmowie telefonicznej – Sukces dzięki przekonującej rozmowie telefonicznej

Podczas seminarium "Sukces dzięki przekonującej rozmowie telefocznej" uzyskasz przewagę nad innymi, ćwiczysz przekonujące i elastyczne rozmowy telefoniczne.

Szczegóły i rejestracja


Sukces w nowej funkcji menedżera

W seminarium "Sukces w nowej funkcji menedżera" w sposób praktyczny uczone są najważniejsze techniki zarządzania dla menedżerów.

Szczegóły i rejestracja


Szkolenie rekrutacyjne

W seminarium "Szkolenie rekrutacyjne" w sposób praktyczny uczone są najważniejsze strategie skutecznego przygtowanai się do oceny AC.

Szczegóły i rejestracja


Szkolenie sprzedażowe – Zwiększenie sukcesu w sprzedaży

Seminarium "Szkolenie sprzedażowe" jest zorientowane wyłącznie na praktykę i uczy strategii skutecznego i zorientowanego na sukces zachowania sprzedażowego. Seminaria mają miejsce w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Szkolenie trenerskie – Pomyślne przeprowadzenie szkolenia

Podczas szkolenia "Trening Trenera" zapoznasz się z najważniejszymi podstawami przygotowania i prowadzenia własnych szkoleń.

Szczegóły i rejestracja


Szkolenie z motywacji – Aktywowanie potencjału własnego i zewnętrznego

W "Szkoleniu z motywacji" skupiamy się na motywacji siebie i innych. Podstawowym warunkiem udanego działania jest motywacja.

Szczegóły i rejestracja


Sztuka moderacji – Osiągnięcie zamierzonych celów w pracy z grupą

Podczas seminarium "Sztuka moderacji" dowiesz się, jak prowadzić spotkania do pożądanego sukcesu i jak osiągnąć polubowne rezultaty. Seminaria w Münster, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Lipsku, Kolonii, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Szybkie czytanie – Szybkie czytanie

W seminarium "Szybkie czytanie" zaprezentowano i przećwiczono najważniejsze skuteczne techniki szybkiego czytania.

Szczegóły i rejestracja


Techniki argumentacji i perswazji – Jak osiągnąć optymalny wynik?

Na szkoleniu "Technika argumentacji i perswazji" przygotowujesz się do negocjacji cenowych i rozpoczęcia transakcji biznesowych.

Szczegóły i rejestracja


Techniki kreatywności i innowacyjność

Podczas seminarium "Techniki kreatywności i innowacyjność" poznasz najważniejsze metody kreatywności, które sprawdziły się w praktyce.

Szczegóły i rejestracja


Techniki prezentacji – Jak zdobyć publiczność?

W szkoleniu z zakresu prezentacji optymalizujesz i uzupełniasz techniki prezentacji licznymi ćwiczeniami. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Techniki wpływu społecznego – Jak sterować interakcjami?

Podczas seminarium "Techniki wpływu społecznego" dowiesz się, jak możesz wpływać na innych ludzi lub jak oni mogą wpływać na ciebie.

Szczegóły i rejestracja


Trening argumentacji i techniki perswazji – Wskazówki dotyczące prowadzenia dyskusji

Podczas seminarium "Trening argumentacji" będziesz miał okazję sprawdzić i zoptymalizować swoje własne zachowania argumentacyjne. Seminaria odbywają się m.in. w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lispku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Trening szybkiej reakcji – Szybkie reagowanie

Podczas seminarium "Szybkie działanie" nauczysz się odpowiednio reagować w ważnych sytuacjach rozmowy, zachowując przy tym czujność umysłu.

Szczegóły i rejestracja


Wideo i rozmowy konferencyjne – Komunikacja w sieci

Podczas tego seminarium dowiesz się jak prowadzić, moderować i profesjonalnie projektować wirtualne konferencje i prezentacje.

Szczegóły i rejestracja


Wirtualne przywództwo – Zarządzanie zespołem na odległość

W tym seminarium strategie, metody i narzędzia wdrażania wirtualnego przywództwa są uczone i szkolone w oparciu o ćwiczenia z codziennego życia.

Szczegóły i rejestracja


Wrażenie i obecność

W szkoleniu "Wrażenie i obecność" Twój charyzmat i siła sugestii zostaną zwiększone jako klucz do sukcesu.

Szczegóły i rejestracja


Współpraca - praca w zespole – Współpraca w zakresie tworzenia zespołów

Na seminarium "Współpraca - praca w zespole" podstawy pracy zespołowej są prezentowane i praktykowane w sposób kompleksowy.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie bez funkcji nadrzędnej – Skuteczne zarządzanie bez uprawnień do wydawania dyrektyw

W seminarium "Zarządzanie bez funkcji nadrzędnej" nauczysz się przejmować odpowiedzialność za pracowników, nie będąc formalnym przełożonym. Szkolenia w krajach rejonu DACH i w Polsce.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie konfliktami i komunikacja

Podczas seminarium "Zarządzanie konfliktami" zapoznasz się z różnymi sytuacjami konfliktowymi i otrzymasz narzędzia zorientowane na rozwiązania. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie konfliktami i komunikacja

Podczas seminarium "Zarządzanie konfliktami i komunikacja" dowiesz się, jak pozytywnie wpływać na trudne sytuacje przy użyciu konkretnych technik. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie osobowością i pewność siebie

Podczas seminarium "Zarządzanie osobowością i pewność siebie" nauczysz się stawiać czoła partnerom dyskusji w pewny siebie sposób i z wyczuciem. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Wiedniu, Zurychu, Kolonii, Lipsku i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie programami zdrowotnymi

Celem seminarium "Zarządzanie programami zdrowotnymi" jest opracowanie strategii tworzenia warunków pracy sprzyjających zdrowiu i wydajności.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie wiedzą

Celem seminarium "Zarządzanie wiedzą" jest połączenie różnych źródeł informacji i udostępnienie ich w przedsiębiorstwie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie zmianami demograficznymi – Wykorzystywanie szans i stawianie czoła wyzwaniom

W ramach tego szkolenia na praktycznych przykładach pokazano, jak aktywnie pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników i prezentować się jako atrakcyjny pracodawca zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie zmianą – Przyspieszenie i optymalizacja procesów zmian

Celem seminarium "Zarządzanie zmianą" jest promowanie chęci do zmian, rozpoznawanie blokad i wskazywanie możliwych rozwiązań.

Szczegóły i rejestracja


Znajomość natury ludzkiej

W szkoleniu "Znajomość natury ludzkiej" wiedza o naturze ludzkiej jest poszerzana o interpretację sygnałów świadomych i nieświadomych.

Szczegóły i rejestracja


Zorientowanie na klienta – Kształtowanie udanych relacji z klientami

Podczas szkolenia "Zorientowanie na klienta" zapoznasz się z różnymi aspektami orientacji na klienta i otrzymasz praktyczne sugestie.

Szczegóły i rejestracja

Program seminariów

Nasza gwarancja: Każde seminarium odbywa się!

Seminarprogramm als PDF-Datei

Kompletny zakres seminariów

Program roczny

Katalog e-learningowy (alternatywnie: plik PDF)

Wolisz wersję drukowaną?
Zamów nasze programy za darmo.

Doradź nam - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji! +48 221 040 555