Corona-Virus: Wichtige Info zu unseren Veranstaltungen – Termine bis einschließlich 17.04.2020 finden als Webinar statt

Wizjer seminariów

Tutaj możesz znaleźć seminarium według tematu, czasu lub słowa kluczowego.

Znaleźliśmy dla Państwa następujące seminaria


Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Szczegóły i rejestracja


Agresja pozytywna

Celem seminarium "Agresja pozytywna" jest lepsze zrozumienie własnej agresji i świadome dostrzeżenie jej pozytywnych i negatywnych skutków.

Szczegóły i rejestracja


Analiza potencjału – Odkryj swoje prawdziwe talenty

Podczas seminarium "Analiza potencjału" otrzymasz ważne informacje zwrotne na temat swojej osobowości i umiejętności.

Szczegóły i rejestracja


Analiza transakcyjna – Optymalna komunikacja

Na seminarium "Analiza transakcyjna" poznasz skuteczne metody postrzegania i oceny własnych i zewnętrznych zachowań.

Szczegóły i rejestracja


Argumentation Training and Techniques for Persuasion

Szczegóły i rejestracja


Asystent zarządu – Jak wesprzeć szefa?

Podczas seminarium "Asystent/-ka przełożonego" poznasz metody pracy i techniki komunikacji z praktyki w swojej pracy jako asystent.

Szczegóły i rejestracja


Conflict Management

Szczegóły i rejestracja


Eloquence and the Art of Persuasion

Szczegóły i rejestracja


Inteligencja emocjonalna

W seminarium "Inteligencja emocjonalna" zwiększasz swoją inteligencję emocjonalną i uczysz się zarządzać swoimi uczuciami w inteligentny sposób.

Szczegóły i rejestracja


Jak wpływam na innych? – Intensywna informacja zwrotna

Seminarium "Jak wpływam na innych?" ma na celu realistyczną samoocenę (obrazu siebie vs. wizerunku zewnętrznego) Państwa działań. Seminaria mają miejsce w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie, Monachium, Wiedniu, Zurychu, Kolonii, Lipsku i w Warszawie,

Szczegóły i rejestracja


Kompetencje interpersonalne w biznesie – Pozytywne kontakty i zarządzanie relacjami

Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak szybciej i skuteczniej osiągnąć swoje cele poprzez skuteczne zarządzanie relacjami.

Szczegóły i rejestracja


Kompetencje międzykulturowe

W seminarium "Kompetencje międzykulturowe" zwiększasz swoją wrażliwość kulturową na kontakty z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Szczegóły i rejestracja


Komunikacja – Retoryka, techniki argumentacji, udane prowadzenie negocjacji i spotkań, techniki prezentacji

W ramach "Szkolenia weekendowego z Komunikacji" połączono następujące moduły szkoleniowe "Retoryka", "Techniki argumentacji i perswazji", "Udane prowadzenie negocjacji i spotkań" i "Techniki prezentacjii".

Szczegóły i rejestracja


Komunikacja i kompetencje społeczne

W seminarium "Komunikacja i kompetencje społeczne" poznasz najważniejsze techniki komunikacji.

Szczegóły i rejestracja


Kultura i sztuka dla menedżerów

Podczas tego seminarium uzyskasz zwięzły i naukowo uzasadniony dostęp do tematów z zakresu sztuk plastycznych, literatury i muzyki.

Szczegóły i rejestracja


Leadership – Zachowania lidera, ocena pracownicza, prowadzenie rekrutacji i selekcja kandydatów

W ramach "Szkolenia weekend Lidera" połączono moduły szkoleń "Zachowania lidera", "Prowadzenie rekrutacji i selekcja kandydatów" i "Ocena pracownicza".

Szczegóły i rejestracja


Leadership – Profesjonalne zarządzanie w praktyce

W seminarium "Leadership" na praktycznych przykładach prezentowane i praktykowane są najważniejsze zachowania i narzędzia przywódcze. Seminaria w Münster, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Wiedniu, Zurychu, Kolonii, LIpsku i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Leadership Behaviour

Szczegóły i rejestracja


Menedżer jako coach i konsultant

W seminarium "Menedżer jako Coach i Konsultant" uczysz się przyjmować rolę konsultanta i coacha, który przewodzi.

Szczegóły i rejestracja


Mowa ciała – Wykrywanie ukrytych sygnałów

Podczas seminarium "Mowa ciała" nauczysz się prawidłowo interpretować i używać sygnałów języka ciała w rozmowach i w trakcie negocjacji.

Szczegóły i rejestracja


NLP (kreatywna i skuteczna komunikacja) – Kreatywna i skuteczna komunikacja

Podczas seminarium "NLP (kreatywna i skuteczna komunikacja)" będziesz miał skuteczny dostęp do rozmówcy, zapoznasz się z metodami komunikacji, zarówno tej werbalnej, jak i niewerbalnej.

Szczegóły i rejestracja


Neuroleadership – Przeprojektuj swoją rolę przywódczą!

Podczas seminarium dowiesz się, jakie założenia przyjmuje mózg, dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje, i jak wiedza o nich sprawia, że jesteś jeszcze lepszym liderem.

Szczegóły i rejestracja


Neuromarketing – Nowe sposoby konsultingu i sprzedaży

Podczas szkolenia "Neuromarketing" nauczysz się lepiej rozumieć decyzje zakupowe Twoich klientów i ich potrzeby.

Szczegóły i rejestracja


Ocena AC/DC w praktyce – Dobór i rozwój pracowników

W seminarium "Ocena AC/DC w praktyce" przedstawione są podstawy AC/DC, możliwości i struktura takiego przedsięwzięcia.

Szczegóły i rejestracja


Od pracownika do menedżera

Podczas seminarium "Od pracownika... do menedżera" zapoznasz się z najważniejszymi aspektami nowej, nadrzędnej roli i otrzymasz praktyczne sugestie. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów

Podczas seminarium "Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów" będą Państwo mieli możliwość porównania różnych metod podejmowania decyzji na praktycznych przykładach.

Szczegóły i rejestracja


Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami – Umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem szkolenia "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami" jest praktyczne wprowadzenie do zarządzania biznesem.

Szczegóły i rejestracja


Postawa na targach – Udane uczestnictwo w targach

Podczas szkolenia "Postawa na targach" omawiane i praktykowane są podstawowe warunki skutecznego zachowania się na stoisku targowym.

Szczegóły i rejestracja


Pozytywne myślenie i zarządzanie stresem

W szkoleniu "Pozytywne myślenie i zarządzanie stresem" nauczysz się łatwiej zmniejszać stres i zwiększać jego pozytywny wpływ na siebie.

Szczegóły i rejestracja


Presentation Techniques

Szczegóły i rejestracja


Project Management

Szczegóły i rejestracja


Prowadzenie negocjacji i spotkań

W seminarium "Szkolenie negocjacyjne" prezentowane i praktykowane są najważniejsze techniki negocjacji i spotkań. Seminaria w Münster, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i selekcja kandydatów

Podczas tego seminarium dowiesz się, jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną w sposób ukierunkowany na cele i jak dokonać właściwego wyboru kandydatów w perspektywie długoterminowej.

Szczegóły i rejestracja


Psychologia dla Menedżerów

W seminarium "Psychologia dla Menedżerów" traktowana jest ważna dla menedżerów wiedza i podstawy psychologiczne.

Szczegóły i rejestracja


Public Relations – Jak być wiarygodnym?

Seminarium "Public Relations" przygotowuje do bezpiecznego kontaktu z przedstawicielami mediów.

Szczegóły i rejestracja


Radzenie sobie z zalewem informacji – Zarządzanie złożonością informacji

Optymalizuj procesy pracy, wybierając odpowiednie informacje, przejrzyste struktury i odpowiedni zakres tychże informacji. Zbyt duża ilość informacji może spowodować niepotrzebny stres.

Szczegóły i rejestracja


Radzenie sobie ze złością

Celem "Radzenia sobie ze złością" jest umożliwienie bardziej konstruktywnego radzenia sobie z własnym gniewem i pozytywnego wykorzystania czynników stresogennych.

Szczegóły i rejestracja


Retoryka – Elokwencja i perswazyjność w praktyce

W seminarium "Retoryka" zwiększysz swoją perswazyjność i elokwencję, a także zoptymalizujesz swoją ekspresję językową. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Retoryka II – Intensywne szkolenie praktyczne

W ramach seminarium "Retoryka II" zostaną Państwo przygotowani do różnych sytuacji związanych z prowadzeniem dyskusji, jak i wykładów przy pomocy licznych modułów szkoleniowych.

Szczegóły i rejestracja


Rozmowa oceniająca – Motywowanie, uznanie, krytyka, promocja

W ramach seminarium "Rozmowa oceniająca" prezentowane są, omawiane i praktykowane najważniejsze sytuacje z którymi spotyka się kadra kierownicza. Seminaria w rejonie DACH i w Polsce.

Szczegóły i rejestracja


Rozwój osobowości – Pewność siebie, oddziaływanie na innych, analiza transakcyjna, NLP

W "weekendowym szkoleniu na temat rozwoju osobowości" połączono moduły ze szkoleń "Techniki pracy", "Zarządzanie osobowścią i pewność siebie" i "Analiza transakcyjna".

Szczegóły i rejestracja


Rozwój osobowości i samoświadomość dla menedżerów

W szkoleniu "Rozwój osobowości i samoświadomość menedżerów" będziesz miał możliwość dalszego rozwoju swoich mocnych stron.

Szczegóły i rejestracja


Sales Training

Szczegóły i rejestracja


Small talk i etykieta biznesowa

Podczas seminarium "Small talk i etykieta biznesowa" zajmiesz się nowoczesnymi sposobami komunikacji i savior-vivrem dla swojego sukcesu zawodowego.

Szczegóły i rejestracja


Społeczna odpowiedzialność

Seminarium "Społeczna odpowiedzialność" daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń poprzez jednodniową pracę w instytucjach społecznych.

Szczegóły i rejestracja


Sprzedaż w terenie

Sukces w tej dziedzinie - to sztuka sama w sobie. Ale sukces jest przewidywalny i można go sobie najlepiej zobrazować, jeśli zaprojektujesz go sam!

Szczegóły i rejestracja


Successful Negotiations and Meetings

Szczegóły i rejestracja


Sukces dzięki charyźmie

Celem szkolenia "Sukces dzięki charyźmie" jest znaczne zwiększenie siły perswazji i charyzmatu.

Szczegóły i rejestracja


Sukces dzięki przekonującej rozmowie telefonicznej – Sukces dzięki przekonującej rozmowie telefonicznej

Podczas seminarium "Sukces dzięki przekonującej rozmowie telefocznej" uzyskasz przewagę nad innymi, ćwiczysz przekonujące i elastyczne rozmowy telefoniczne.

Szczegóły i rejestracja


Sukces w nowej funkcji menedżera

W seminarium "Sukces w nowej funkcji menedżera" w sposób praktyczny uczone są najważniejsze techniki zarządzania dla menedżerów.

Szczegóły i rejestracja


Szkolenie rekrutacyjne

W seminarium "Szkolenie rekrutacyjne" w sposób praktyczny uczone są najważniejsze strategie skutecznego przygtowanai się do oceny AC.

Szczegóły i rejestracja


Szkolenie sprzedażowe – Zwiększenie sukcesu w sprzedaży

Seminarium "Szkolenie sprzedażowe" jest zorientowane wyłącznie na praktykę i uczy strategii skutecznego i zorientowanego na sukces zachowania sprzedażowego. Seminaria mają miejsce w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Szkolenie trenerskie – Pomyślne przeprowadzenie szkolenia

Podczas szkolenia "Trening Trenera" zapoznasz się z najważniejszymi podstawami przygotowania i prowadzenia własnych szkoleń.

Szczegóły i rejestracja


Szkolenie z motywacji – Aktywowanie potencjału własnego i zewnętrznego

W "Szkoleniu z motywacji" skupiamy się na motywacji siebie i innych. Podstawowym warunkiem udanego działania jest motywacja.

Szczegóły i rejestracja


Sztuka moderacji – Osiągnięcie zamierzonych celów w pracy z grupą

Podczas seminarium "Sztuka moderacji" dowiesz się, jak prowadzić spotkania do pożądanego sukcesu i jak osiągnąć polubowne rezultaty. Seminaria w Münster, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Lipsku, Kolonii, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Szybkie czytanie – Szybkie czytanie

W seminarium "Szybkie czytanie" zaprezentowano i przećwiczono najważniejsze skuteczne techniki szybkiego czytania.

Szczegóły i rejestracja


Techniki argumentacji i perswazji – Jak osiągnąć optymalny wynik?

Na szkoleniu "Technika argumentacji i perswazji" przygotowujesz się do negocjacji cenowych i rozpoczęcia transakcji biznesowych.

Szczegóły i rejestracja


Techniki kreatywności i innowacyjność

Podczas seminarium "Techniki kreatywności i innowacyjność" poznasz najważniejsze metody kreatywności, które sprawdziły się w praktyce.

Szczegóły i rejestracja


Techniki prezentacji – Jak zdobyć publiczność?

W szkoleniu z zakresu prezentacji optymalizujesz i uzupełniasz techniki prezentacji licznymi ćwiczeniami. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Techniki wpływu społecznego – Jak sterować interakcjami?

Podczas seminarium "Techniki wpływu społecznego" dowiesz się, jak możesz wpływać na innych ludzi lub jak oni mogą wpływać na ciebie.

Szczegóły i rejestracja


Trening argumentacji i techniki perswazji – Wskazówki dotyczące prowadzenia dyskusji

Podczas seminarium "Trening argumentacji" będziesz miał okazję sprawdzić i zoptymalizować swoje własne zachowania argumentacyjne. Seminaria odbywają się m.in. w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lispku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Trening szybkiej reakcji – Szybkie reagowanie

Podczas seminarium "Szybkie działanie" nauczysz się odpowiednio reagować w ważnych sytuacjach rozmowy, zachowując przy tym czujność umysłu.

Szczegóły i rejestracja


Wideo i rozmowy konferencyjne – Komunikacja w sieci

Podczas tego seminarium dowiesz się jak prowadzić, moderować i profesjonalnie projektować wirtualne konferencje i prezentacje.

Szczegóły i rejestracja


Wirtualne przywództwo – Zarządzanie zespołem na odległość

W tym seminarium strategie, metody i narzędzia wdrażania wirtualnego przywództwa są uczone i szkolone w oparciu o ćwiczenia z codziennego życia.

Szczegóły i rejestracja


Wrażenie i obecność

W szkoleniu "Wrażenie i obecność" Twój charyzmat i siła sugestii zostaną zwiększone jako klucz do sukcesu.

Szczegóły i rejestracja


Współpraca - praca w zespole – Współpraca w zakresie tworzenia zespołów

Na seminarium "Współpraca - praca w zespole" podstawy pracy zespołowej są prezentowane i praktykowane w sposób kompleksowy.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie bez funkcji nadrzędnej – Skuteczne zarządzanie bez uprawnień do wydawania dyrektyw

W seminarium "Zarządzanie bez funkcji nadrzędnej" nauczysz się przejmować odpowiedzialność za pracowników, nie będąc formalnym przełożonym. Szkolenia w krajach rejonu DACH i w Polsce.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie konfliktami i komunikacja

Podczas seminarium "Zarządzanie konfliktami" zapoznasz się z różnymi sytuacjami konfliktowymi i otrzymasz narzędzia zorientowane na rozwiązania. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie konfliktami i komunikacja

Podczas seminarium "Zarządzanie konfliktami i komunikacja" dowiesz się, jak pozytywnie wpływać na trudne sytuacje przy użyciu konkretnych technik. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie osobowością i pewność siebie

Podczas seminarium "Zarządzanie osobowością i pewność siebie" nauczysz się stawiać czoła partnerom dyskusji w pewny siebie sposób i z wyczuciem. Seminaria w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Wiedniu, Zurychu, Kolonii, Lipsku i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie programami zdrowotnymi

Celem seminarium "Zarządzanie programami zdrowotnymi" jest opracowanie strategii tworzenia warunków pracy sprzyjających zdrowiu i wydajności.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie projektami w praktyce

Na seminarium "Zarządzanie projektami w praktyce" otrzymają Państwo zestaw narzędzi i metod do prawidłowej organizacji i realizacji projektów. Szkolenia w Münsterze, Berlinie, Frankfurcie, Monachium, Kolonii, Lipsku i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie sobą w czasie

W seminarium "Zarządzanie sobą w czasie" prezentowane i praktykowane są najlepsze metody samoorganizacji i oszczędzania czasu. Seminaria mają mijesce w Münsterze, Hamburgu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie, Monachium, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Zurychu i w Warszawie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie wiedzą

Celem seminarium "Zarządzanie wiedzą" jest połączenie różnych źródeł informacji i udostępnienie ich w przedsiębiorstwie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie zmianami demograficznymi – Wykorzystywanie szans i stawianie czoła wyzwaniom

W ramach tego szkolenia na praktycznych przykładach pokazano, jak aktywnie pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników i prezentować się jako atrakcyjny pracodawca zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Szczegóły i rejestracja


Zarządzanie zmianą – Przyspieszenie i optymalizacja procesów zmian

Celem seminarium "Zarządzanie zmianą" jest promowanie chęci do zmian, rozpoznawanie blokad i wskazywanie możliwych rozwiązań.

Szczegóły i rejestracja


Znajomość natury ludzkiej

W szkoleniu "Znajomość natury ludzkiej" wiedza o naturze ludzkiej jest poszerzana o interpretację sygnałów świadomych i nieświadomych.

Szczegóły i rejestracja


Zorientowanie na klienta – Kształtowanie udanych relacji z klientami

Podczas szkolenia "Zorientowanie na klienta" zapoznasz się z różnymi aspektami orientacji na klienta i otrzymasz praktyczne sugestie.

Szczegóły i rejestracja

Program seminariów

Nasza gwarancja: Każde seminarium odbywa się!

Seminarprogramm als PDF-Datei

Kompletny zakres seminariów

Program roczny

Katalog e-learningowy (alternatywnie: plik PDF)

Wolisz wersję drukowaną?
Zamów nasze programy za darmo.

Doradź nam - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji! +48 221 040 555