Informacje ogólne na temat "Zarządzania przedsiębiorstwami (BA)"

Business Administration zajmuje się zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz ich wzajemnymi relacjami z otoczeniem gospodarczym. Zasadniczo wszyscy rozumiemy, że towary i środki są dostępne jedynie w ograniczonym zakresie.

Niedobór środków sprawia, że firma musi działać, aby zaspokoić swoje potrzeby. Odbywa się to zgodnie z zasadami ekonomii. Następujące trzy elementy rozpatrzmy:

Jeśli szukamy sposobu na osiągnięcie maksymalnej wydajności przy pomocy dostępnych dóbr (danego wkładu), to nazywamy to zasadą maksymalną. Jeśli jednak masz ustalony cel produkcyjny (daną produkcję) i szukasz sposobu na jego osiągnięcie przy minimalnym nakładzie, kierujesz się zasadą minimum. Jeśli poszukuje się zrównoważonego stosunku wejścia i wyjścia, to mówi się o zasadzie optymalnej.

Ważnymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę w zarządzaniu przedsiębiorstwami, są czynniki lokalizacji. Są one podzielone na trzy kategorie:

  • Czynniki lokalizacji związane z nakładami obejmują zasoby, takie jak surowce, energia, infrastruktura, dostępność i kompetencje siły roboczej.
  • Warunki środowiskowe oraz struktury społeczne i polityczne należą do czynników lokalizacji związanych z przepustowością.
  • Czynnikami lokalizacji związanymi z produkcją są na przykład bliskość rynku zbytu i konkurencja.

Ponadto, rachunkowość ma fundamentalne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Wprowadza się rozróżnienie między rachunkowością wewnętrzną i zewnętrzną. Rachunkowość zewnętrzna jest regulowana przepisami prawa dla inwestorów i władz na potrzeby sprawozdawczości. Obejmuje ona księgowość, rachunkowość i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Księgowość wewnętrzna służy przede wszystkim samoświadomości. Obejmuje ona rachunkowość kosztową i wydajnościową, płynność, statystyki operacyjne i planowanie finansowe.

Zasadnicze znaczenie mają również zasoby ludzkie: posiadane kompetencje i możliwości rozwojowe. Wreszcie, głównym zadaniem kierownictwa jest znalezienie odpowiedniej polityki korporacyjnej. Obejmuje ona strategię, cele, do których firma jest zobowiązana, oraz kulturę korporacyjną, która znajduje odzwierciedlenie w zachowaniu jej pracowników.

Wreszcie, komunikację z rynkeim warto nadmienić jako kolejną dziedzinę zarządzania przedsiębiorstwem. Marketing ma na celu optymalizację sprzedaży i wykorzystuje badania i analizy rynkowe oraz działania reklamowe.

Instytut Zarządzania dr A. Kitzmann oferuje szkolenie na temat Zarządzania przedsiębiorstwami.

Autor: Instytut Zarządzania dr A. Kitzmann.

Program seminariów

Nasza gwarancja: Każde seminarium odbywa się!

Seminarprogramm als PDF-Datei E-Learning Katalog als PDF-Datei Halbjahresprogramm als PDF-Datei

Kompletny zakres seminariów

Program roczny

Katalog e-learningowy

Halbjahresprogramm

Wolisz wersję drukowaną?
Zamów nasze programy za darmo.

Doradź nam - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji! +48 221 040 555