Informacje ogólne na temat "Szkolenia rekrutacyjnego"

Portfolio, rozmowa kwalifikacyjna, testy rekrutacyjne i ocena zintegrowana to etapy, które są niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej lub zmiany pracy. W zależności od wielkości firmy i wymagań profilu zawodowego, stosowane są różne instrumenty, ponieważ każda firma ma ten sam cel: znalezienie osoby najbardziej odpowiedniej i wykwalifikowanej na stanowisko, które ma zostać obsadzone.

Certyfikaty, życiorys i list motywacyjny wysyłane są najczęściej drogą elektroniczną. To medium ma swoje własne zasady, których należy przestrzegać. List motywacyjny jest ważny, ponieważ jest to jedna z tych stron, które są zawsze czytane razem z CV. Dlatego też list motywacyjny musi być skoordynowany z firmą i stanowiskiem, tak aby pierwsza przeszkoda w procesie aplikacyjnym została pokonana.

Wymagające stanowiska wymagają oceny zintegrowanej, w przypadku osób rozpoczynających karierę często przed zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzane są testy. Które pytania są stawiane, jak wygląda dobra prezentacja i jakie strategie są korzystne dla zadań zespołowych ćwiczy się w sposób praktyczny. Na seminarium uczestnicy otrzymują informacje zwrotne, dzięki którym można zaplanować procedurę składania w umiejętny sposób swojego wniosku.

Jeśli rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po udanej ocenie zintegrowanej lub po pomyślnym teście rekrutacyjnym, etykieta i przyzwoitość są w równym stopniu częścią przygotowań, jak retoryka. Znajomość własnego oddziaływania wzmacnia wiarę we własne siły. Wgląd w mowę ciała ułatwia zrozumienie reakcji u osób odpowiedzialnych za ocenę. Dzięki tej wiedzy i dobrej samokontroli można z ufnością opanować trudne pytania i delikatne sytuacje.

Instytut Zarządzania dr A. Kitzmann oferuje szkolenia w zakresie rekrutacji, które pomogą Państwu w podjęciu lub powrocie do pracy.

Autor: Instytut Zarządzania dr A. Kitzmann

Program seminariów

Nasza gwarancja: Każde seminarium odbywa się!

Seminarprogramm als PDF-Datei E-Learning Katalog als PDF-Datei Halbjahresprogramm als PDF-Datei Vertrieb Flxer

Kompletny zakres seminariów

Program roczny

Katalog e-learningowy

Program półroczny

Ulotka dystrybucyjna

Wolisz wersję drukowaną?
Zamów nasze programy za darmo.

Doradź nam - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji! +48 221 040 555