Informacje ogólne "Leadershipu"

Przywództwo to kwestia osobistej predyspozycji i kompetencji w kontaktach z ludźmi. Z tego powodu style przywództwa, zachowania przywódcze i umiejętności przywódcze są kluczowymi pojęciami w codziennym życiu menedżera i jego/jej odpowiedzialności wobec pracowników. Poprzez kwestionowanie zdania uczestnika i wpędzanje go/ją w sytuacje stresowe, stawiania mu/jej różnych oczekiwań, opracowywane są podstawowe cechy osobowościowe uczestnika. Dostarczają one informacji na temat osobistej odpowiedniości i odporności menedżerów.

Kompromis w zakresie możliwego do wykorzystania stylu przywództwa, jak również dyskusja na temat wymagań stawianych przywództwu sytuacyjnemu jasno pokazuje, w jakim stopniu umiejętności przywódcze zależą od osobowości i charyzmy. W połączeniu z doskonałymi umiejętnościami społecznymi, empatią do ludzi i dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, menedżerowie z powodzeniem będą zarządzali pracą zespołową.

Trafny styl zarządzania wzmacnia wszystkich pracowników zgodnie z ich możliwościami, pozwala na przekazanie odpowiedzialności i zacieśnia współpracę. Poprzez wywiady z pracownikami, uczą się menedżerowie oceniać możliwości i ograniczenia poszczególnych współpracowników i mogą interweniować w sposób wspierający lub stwarzać niektórym możliwości rozwoju. Wcześnie będą w stanie rozpoznać konflikt pomiędzy jednostkami i szybko zareagują na niego, tak że nie odbije się to na atmosferze w zespole. Przekazywanie informacji o nowych metodach zarządzania jest konstruktywne i obiektywne, dzięki czemu zespół nadal będzie dobrze funkcjonował i poświęcał się nowym wyzwaniom. W ten sposób można uniknąć strat spowodowanych tarciami lub biernością.

Dobry menadżer zna swój zespół, wie, jakie nowe umiejętności są członkom potrzebne, i gdzie potrzebne jest wzmocnienie. Przy zatrudnianiu nowych pracowników będą menedżerowie w stanie sformułować swoje oczekiwania i uwzględnić je w procesie selekcji. Ludzkie relacje w zespole zapewnia dobrą atmosferę w pracy i rzetelną współpracę.

Instytut Zarządzania dr A. Kitzmann podczas weekendowego seminarium z “Przywództwa” oferuje szkolenie specjalistów i kadry kierowniczej w zakresie opisanych wyżej kompetencji menedżerskich.

Autor: Instytut Zarządzania dr A. Kitzmann

Program seminariów

Nasza gwarancja: Każde seminarium odbywa się!

Seminarprogramm als PDF-Datei E-Learning Katalog als PDF-Datei Halbjahresprogramm als PDF-Datei

Kompletny zakres seminariów

Program roczny

Katalog e-learningowy

Halbjahresprogramm

Wolisz wersję drukowaną?
Zamów nasze programy za darmo.

Doradź nam - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji! +48 221 040 555