Informacje ogólne na temat "Komunikacji"

Retoryka i szybkie tempo przekazu są w równym stopniu częścią udanej komunikacji, jak techniki negocjacji czy umiejętności prezentacyjne. Jeśli chodzi o przekonywanie, potrzebne są inne środki komunikacji niż te wykorzystywane przy prezentacjach. Jeśli chcesz zaimponować, możesz sprawdzić swoje umiejętności werbalne; jeśli po prostu chcesz sformułować “poprawnie” myśl, powinieneś spojrzeć na psychologiczne aspekty języka, dlatego też, weekendowe szkolenie z Komunikacji zawiera mieszankę aspektów językowych, psychologicznych i biznesowych wokół tego kompleksowego tematu.

Analiza komunikacji ujawnia, które zainteresowania mówcy są na pierwszym planie i w jakim stopniu oczekiwania słuchacza determinują proces komunikacji. Jeśli obie strony mają różne warunki startowe, mogą pojawić się nieporozumienia i konflikty. Jeżeli tło jest znane, oczekiwania są wyartykułówane i życzenia są możliwe to można uniknąć nieporozumień.

Czy to w osobistej rozmowie, przez telefon, czy przez e-mail: Mówcy mają mniej lub bardziej dostępne szerokie spektrum kanałów komunikacyjnych. To, w jakim stopniu kanały te są wykorzystane świadomie lub nieświadomie, w jakim stopniu wzmacniają lub osłabiają to, co zostało powiedziane, jest ekscytującym pytaniem w procesie komunikacji. Paul Watzlawick kiedyś powiedział: “Nie można się nie komunikować; każdy komunikat zawiera w sobie aspekt relacyjny”.

Uczestnicy decydują, w jakim stopniu retoryka lub prezencja będą kluczowe na szkoleniu, lub czy też akcent będzie położony na argumentację czy też techniki negocjacji..Bardzo pragmatycznie podchodzimy do zagadnień z komunikacji, argumentacji i perswazji.

Instytut Zarządzania dr A. Kitzmann oferuje weekendowe szkolenie “Komunikacja”.

Autor: Instytut Zarządzania dr A. Kitzmann

Program seminariów

Nasza gwarancja: Każde seminarium odbywa się!

Seminarprogramm als PDF-Datei E-Learning Katalog als PDF-Datei Halbjahresprogramm als PDF-Datei

Kompletny zakres seminariów

Program roczny

Katalog e-learningowy

Halbjahresprogramm

Wolisz wersję drukowaną?
Zamów nasze programy za darmo.

Doradź nam - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji! +48 221 040 555